Tag Archive for: kemperių remontas

Kemperių remontas – retai aptinkama praktika Lietuvoje

Žodis kemperis yra kilęs iš angliško žodžio „camper“, kuris reiškia stovyklautoją. XX a. pradžioje Amerikoje vystantis automobilių pramonei kartu vystėsi ir keliavimo su automobiliais kultūra.